סיפורים מהחיים הראשונים

1946 - 1923


הקדמה
המשפחה
הבית
הילדות
הנעורים
המלחמה
בגיטו וארשה
שוב בגיטו
"בצד "הארי
בגרמניה
שוב בווארשה
שוב בגרמניה
העליה


Last updated: September 1, 2008